top of page

OW SARP     &      WAPW      

 

W CENTRUM to interdyscyplinarny projekt publiczny poruszający najważniejsze i najbardziej aktualne zagadnienia związane z użytkowaniem i planowaniem miejskich przestrzeni centralnych. Projekt gromadzi i angażuje ekspertów wielu dziedzin, użytkowników, projektantów oraz mieszkańców. Bogaty program publicznych dyskusji i warsztatów podsumowuje co roku realizacja instalacji architektonicznej w przestrzeni miejskiej – w samym centrum Warszawy.

 

Dzięki współpracy WAPW i OW SARP działania mają jednocześnie publiczny charakter dyskusyjny (wydarzenia w ZODIAK Warszawski Pawilon Architektury), jak i charakter projektowy/ekspercki (zadania kursowe na Wydziale Architektury PW).

 

W CENTRUM to projekt, który porusza globalne wyzwania w lokalnym kontekście Warszawy. Odwołujemy się do doświadczeń i wzorców miast z całego świata. Działamy w stałym odniesieniu do uwarunkowań Nowego Centrum Warszawy. I realizujemy pilotażowe interwencje architektoniczne w przestrzeni Pasażu Wiecha Wiecheckiego w ścisłym centrum miasta.

Działania w powtarzalnym rokrocznym cyklu eksponują każdorazowo inny, aktualny temat z dziedziny planowania i użytkowania przestrzeni miejskiej. Bohaterką pierwszej edycji była WODA: W CENTRUM (2022). Obecnie naszą uwagę przyciąga HAŁAS: W CENTRUM (2023). W przyszłych latach poruszymy problematykę: zarządzania odpadami, światła, bioróżnorodności, zieleni, parkowania czy obecności dzikich zwierząt w mieście.

organizatorzy:

Oddział Warszawski SARP + Wydział Architektury Politechniki Warszawskiej

prowadzenie:

W ramach WAPW | Katedra Urbanistyki i Gospodarki Przestrzennej

dr inż. arch. Anna Cudny

dr inż. arch. Artur Jerzy Filip

W ramach SARP Warszawa

mgr inż. arch. Jan Chwedczuk

mgr inż. arch. Magdalena Maciąg

mgr inż. arch. Magdalena Strużycka

bottom of page